Bajecnazenska.cz

Jak přestat kouřit?

Během našeho života jsme vystaveni mnohým pokušením a mezi pokušení se řadí i takové kouření cigaret. Každému člověku z počátku kouření přináší potěšení, během času se však přemění na závislost, které se opravdu těžko zbavuje.

Kouření bohužel patří k nejobtížněji přemožitelným návykům. Člověk musí mít velké odhodlání a motivaci, aby vydržel dlouhé odvykání kouření. Problém tkví v tom, že nikotin z tabáku má účinky nejenom po celém těle, ale také vstupuje do mozku, ve kterém dočasně zlepšuje náladu a potlačuje pocity úzkosti. V mnohých případech při přestání kouření hladina nikotinu v těle klesne a objeví se nervozita a další fyzické potíže, což je pro některé lidi opravdu obtížné přemoct.

Proč přestat kouřit?

Každý člověk v dnešní době ví, že kouření je zdraví škodlivé, že je to návyk s velice závažnými následky. V době, kdy si každý kuřák zapálí svoji cigaretu, doutník nebo dýmku, vždy jeho tlak stoupá, zrychluje se tep a naopak kyslík v krvi klesá. Po delší době se mohou objevit příznaky jako kašel a dušnost, zduření sliznic, bolest hlavy, únava a podobně. Při dlouhodobém kouření pak příznaky vedou k závažnějším onemocněním (např. rakovina plic, chronická bronchitida, onemocnění srdce i mozková příhoda).

Příznaky z kouření

Pokud nepřestanete kouřit, čeká Vás jednoznačně:

 • trvalý kašel nebo chronická bronchitida

 • chrapot, bolesti v krku

 • zažloutlé zuby a zápach z úst

 • předčasné šedivění a vypadávání vlasů

 • tvorba vrásek

Navíc u žen kuřaček se zvyšuje riziko neplodnosti a u mužů zase hrozí potence.

Abstinenční příznaky z kouření

Pokud přestanete kouřit, počítejte během několika týdnů s následujícími abstinenčními příznaky:

 • touha po cigaretě


 • nervozita a podrážděnost

 • deprese

 • nutkání k jídlu

 • ospalost, únava a bolest hlavy

 • někdy také zácpa nebo kašel

Statistiky o kouření v ČR

Podle statistik v České republice kouří přibližně třetina Čechů. Co se týče mladých lidí, v ČR kouří zhruba čtvrt milionu lidí do osmnácti let. Na následky kouření u nás zemře ročně zhruba 18 000 kuřáků. I když chce s tímto návykem skončit 80 % kuřáků, pouze 3 % se o to pokusí.

Co obsahuje dým z cigarety?

Tabákový kouř obsahuje pět tisíc chemických látek, konkrétně různé karcinogeny, které způsobují nádorové bujení, toxické látky, mutageny a řadu alergenů.

Jak přestat kouřit?

Jak se zbavit této závislosti existuje nespočet způsobů a metod, avšak žádná z nich není 100%. Ať už si zvolíte jakoukoliv metodu, základem je vždy naprostá odhodlanost. Bez ní to nezvládnete. Mezi nejvíce účinné metody se řadí biorezonance, u které je úspěch 80 %. Mezi zbylých 20 % se řadí kuřáci, kteří si zapálí pouze ze zvyku a při odvykání netrpí nikotinovým hladem.

Biorezonance a kouření – co je to?

Biorezonanční metoda Bicom je revoluční přístup, který spočívá v potlačení signálu, který se vysílá do mozku při potřebě dalšího nikotinu. Z klientova nedopalku se vezme harmonická a disharmonická část frekvence, a poté se na základě výsledků kuřákovi do těla vyšle pomocí elektrod obrácený elektromagnetický oscilační vzorek nikotinu, který dokáže tento signál vyrušit. Díky tomu se eliminuje nikotinový hlad a odstraní se abstinenční příznaky. Pro každého kuřáka je to jednoduchý a bezbolestný způsob, jak přestat kouřit.


Leave a Comment

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!