Bajecnazenska.cz

Jak vypadá tříselná kýla?

Mnoho lidí si i v dnešní době myslí, že se kýla objeví pouze u člověka, který zvedá těžká břemena. To však není tak úplně pravda, kýla totiž vzniká spíš na základě pevnosti břišní stěny. Při diagnostice tříselné kýly však nemusíte mít obavy, neboť operace kýly v dnešní době patří k velice častým výkonům, které chirurgové provádějí.

Vznik tříselný kýly

Tříselná kýla vzniká v okamžiku, kdy dojde k vyklenutí pobřišnice přes břišní stěnu, která je oslabená v místě tříselného kanálu. Spolu s pobřišnicí často dochází k vyklenutí části některého vnitřního orgánu. Nejčastěji to bývají střeva, která pak vyplní kýlní vak.

Tříselná kýla vzniká při vysoké fyzické zátěži, chronickém kašli nebo zácpě, neboť kvůli tomu dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Mezi další faktory způsobující tříselnou kýlu patří věk, onemocnění prostaty nebo dědičné faktory. Více se objevuje tříselná kýla u mužů, avšak postihuje i druhé pohlaví.

Dělení tříselných kýl

Tříselné kýly lze rozdělit podle míst, kudy procházejí. Rozdělují se na šikmé a přímé. Šikmá tříselná kýla proniká skrz zachovaný kanál, kudy u mužů sestupuje před narozením varle. Šikmá kýla může vzniknout i u žen, u nichž prostupuje jeden z děložních vazů skrze břišní stěnu. Na rozdíl od šikmé kýly, která může být vrozená, přímá kýla vzniká prostupem skrz šikmé břišní svaly v průběhu života.

Velikost tříselné kýly

Velikost tříselné kýly je různá. Pohybuje se od velikosti třešně až po takové rozměry, jakým je např. fotbalový míč. Kýla se postupem času zvětšuje, takže jsou snadno hmatatelné i viditelné.

Komplikace u tříselné kýly

Tříselná kýla může být nebezpečná, pokud dojde k jejímu uskřinutí. Pokud k tomu dojde, nelze obsah kýly navrátit zpět do dutiny břišní. Kromě toho kýla poměrně bolí a mohou se projevit i různé obtíže jako nadýmání a poruchy odchodu plynů. Vlivem uskřinutí může dojít také k odumření struktur v kýlním vaku a tím k vážným zdravotním komplikacím. Pokud tento stav u člověka nastane, pak je nutný okamžitý chirurgický zákrok.

Operace tříselné kýly

Tříselnou kýlu lze léčit pouze jedním způsobem a to operačním výkonem. V dnešní době využíváno více postupů během operace tříselné kýly:

  • klasická operace


  • operace s využitím implantátu

  • laparoskopická operace tříselné hernie

Klasická operace

U klasické operace postupuje lékař tak, že provede krátký řez v třísle nad hernií, uvolní kýlní vak a vrátí obsah kýly zpět do dutiny břišní. Tuto operaci je možné provádět i v lokálním znecitlivění, tedy bez nutnosti celkové narkózy.

Operace s využitím implantátu (neboli síťky)

Tento chirurgický výkon se rovněž provádí v třísle, kde se provede nad kýlou řez. Díky tomu se uvolní kýlní vak a obsah kýly se navrátí do dutiny břišní, stejně jako tomu je u klasické operace. Rozděl je však v tom že uzávěr defektu ve stěně břišní se provádí pomocí speciální síťky.

Výhodou tohoto zákroku je, že operaci lze provádět také v lokálním znecitlivění a návrat kýl je při tomto způsobu minimální. Jako nevýhodu může někdo v tomto postupu vidět použití cizího materiálu, který poté zůstává v těle pacienta.

Laparskopická operace

Nemodernějším způsobem operace tříselné kýly je laparoskopická operace, při které se provede trojí naříznutí v oblasti pupku a zhruba 10 – 15 mm nalevo i napravo. Poté se dutina břišní naplní oxidem uhličitým a pod optickou kontrolou se obsah kýly navrátí zpět do dutiny břišní. V místě kýly se pak protne vnitřní výstelka stěny a defektně břišní stěny je překryt síťkou, která je zafixována kovovou svorkou nebo tkáňovým lepidlem.

Mezi výhody tohoto operačního výkonu patří menší pooperační bolesti, lepší kosmetický efekt, menší návratnost či krátká doba rekonvalescence po výkonu. Jako nevýhodu lze považovat fakt, že operaci lze provést pouze v celkové narkóze.

Ať už si vyberete jakýkoliv způsob operace, je důležité tříselnou kýlu včas řešit, aby nedošlo k různým zdravotním komplikacím.


Leave a Comment

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!